Ochrana dat

Všeobecně:

Ochrana osobních údajů je věcí důvěry a Vaše důvěra a ochrana Vaší osobní sféry je naším důležitým úkolem. Proto

POD ČAROU, z.s
Tyršova 28
397 01 Písek
Česká republika
(zodpovědný orgán)

Vždy respektuje při zpracování osobních údajů zákonná ustanovení a chtělo by Vás informovat o tom, jak tyto údaje shromažďuje a využívá na své webové stránce podcarou.cz

Osobní údaje:

Osobní údaje jsou informace o věcných nebo osobních poměrech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Mezi tyto údaje patří jméno, telefonní číslo, adresa a další údaje, které v rámci objednávky v Obchodupodcarou poskytne zákazník. Statistická data, která shromažďujeme například během návštěvy naší internetové stránky a nejsou bezprostředně spojena s konkrétní osobou sem nespadají