Vrácení zboží

Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 30 dnů od data obdržení zásilky. Pro dodržení 30 denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí podat prohlášení před jejím uplynutím na adresu Divadla Pod čarou. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy obchod obdržel prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Obchod může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácenou věc nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věci, podle toho, ke které události dojde dřív.

Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady (ne na dobírku) na adresu obchodu. Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může obchod uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Částka za vrácené zboží bude poukázána poštovní poukázkou, bankovním převodem nebo v případě, že si zákazník tuto formu úhrady pohledávky za vrácené zboží zvolí. Není možná výměna vráceného zboží za jiné.

V případě, že Divadlo Pod čarou nerealizuje dodávku veškerého objednaného zboží v termínu do 30 dnů, má zákazník právo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem.